Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony funkcjonującej pod adresem: innothink.com.pl
  2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma InnoThink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 o numerze KRS 0000796233.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to: monika.holymczuk@innothink.com.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podawanych przez Ciebie dobrowolnie w serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

   • Obsługa zapytań przez formularz
   • Realizacja zamówionych usług
   • Rekrutacja nowych pracowników
   • Cele marketingowe
  6. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:span>

   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które następnie zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookiem (tzw. ciasteczek).
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych.

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane innym osobom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to między innymi upoważnionych pracowników i współpracowników, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony, a także pracowników, którym te dane są niezbędne do wykonania zleconej przez Ciebie usługi – np. prowadzenia Twoich profili w mediach społecznościowych.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określanych osobnymi przepisami – np. o prowadzeniu rachunkowości. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż trzy lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących
   • ich sprostowania
   • usunięcia
   • ograniczenia przetwarzania
   • przenoszenia danych
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi niektórych komponentów Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 3. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis, w niektórych wypadkach, szczególnie związanych z procesami rekrutacyjnymi i zapytaniami biznesowymi, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 4. Informacje o plikach cookies

  1. 1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. 4. Pliki cookies wykorzystywane są do poprawnego działania Serwisu oraz gromadzenia danych o ruchu.
  5. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).